İLHAM VEREN KADINLAR ZİRVESİ “KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA KADININ GÜCÜ”

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) öngördüğü, 17 maddelik ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 5’inci maddesi; ‘Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanımasının güvence altına alınmasını’ kapsıyor. Üst yönetim kademelerinde kadınların temsil gücünü artırabilmek, yeni dünya düzeninde artık tüm şirketlerin en önemli gündem maddelerinden biri… Kadınların yönetimde olduğu şirketlerde; liderlik, empati, bağ kurma, esneklik, uzlaşma, finansal kararlar, risk algısı, kriz yönetimi ve ahlaki değerlere bağlılık konusunda çok daha etkin adımların atıldığı, istatiksel verilerle de kanıtlanıyor. Platin Dergisi’nin 30 Mart Salı günü gerçekleştireceği ‘İlham Veren Kadınlar: Karar Alma Mekanizmalarında Kadının Gücü’ webinarı; bu perspektifte liderlik, markalaşma ve ortaklıklar konusunda büyük başarı sergileyen Türk kadın yöneticilerin iş birliğiyle rol model etkisi yaratmayı hedefliyor.
İLHAM VEREN KADINLAR ZİRVESİ

Konuşmacılar

Program Akışı

30 MART 2021
11.00- 11.10
Açılış Konuşması
 • Oya Yalıman

  Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

11.15- 11.30
TURKCELL Keynote
11.30- 12.45
 • Karar Alma Mekanizmalarında Kadının Gücü
  Oya Yalıman

  Moderatör


  Prof. Dr Yasemin Açık

  Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı

  Ebru Ertan Bilge

  Signify Ortadoğu, Türkiye, Pakistan ve Afrika Kurumsal ve Pazarlama İletişim Direktörü

  Selda Oknas Tanbay

  Aon Türkiye Eş CEO

12.45- 13.00
Platin Webinar | Yeni İpek Yolu'nda Türkiye ve Asya

Hedefler

Rol model etkisi yaratmak

Türk iş dünyasındaki lider kadın yöneticilerin deneyimleri ve bakış açılarıyla farklı sektörlerde hizmet veren paydaşlarına ilham vermesi.

Farklı bir bakış açısı kazandırmak

Karar alma mekanizmasında öne çıkan değer ve ilkelere yönelik inovatif bir perspektif sunmak

Geleceğe yön vermek

Ortak akıl vizyonu doğrultusunda iş hayatının ve yetenek yönetimi stratejilerinin sürdürülebilirliğine ve verimliliğine katkıda bulunmak.

Kazanımlar

Network kurmak

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren başarılı kadın yönetici, lider ve girişimcilerin karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak kazan-kazanı oluşturması.

Yeni fırsatları
analiz etmek

2021 ve sonrasına yön verecek dinamik yönetim vizyonları çerçevesinde kadın yöneticilerin odaklanacakları yeni alanları tespit etmek.

Yanıt Aranacak 4 Soru

Webinar kapsamında Türk iş dünyasındaki kadınların, karar alma mekanizmalarına nasıl yön verdiklerini analiz etmek için 4 soruya odaklanılacak: