YAPAY ZEKA ZİRVESİ
İŞ HAYATINDA 2021 VE SONRASINA YÖN VERECEK YAPAY ZEKA TRENDLERİ VE UYGULAMALARI

ÜRETİMDEN TEDARİK ZİNCİRİNE, İNSAN KAYNAKLARINDAN PAZARLAMA STRATEJİLERİNE, FİNANSAL SÜREÇLERDEN MÜŞTERİ DENEYİMİNE KADAR VERİMLİLİĞİ EN EFEKTİF BİÇİMDE KURGULAYABİLMENİN İPUÇLARI

4’üncü sanayi devrimi olarak öne çıkan endüstri 4.0; üretim sürecinin dijitalleşmesini ve makinelerin birbirleriyle iletişime geçmesini tetikliyor. Endüstri 4.0 kavramının varlığından bahsedebilmek ise 9 teknolojinin varlığı ile mümkün: Siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik, yatay-dikey entegrasyon, üç boyutlu yazıcılar, cobot teknolojisi ve büyük veri analizi… Bu teknolojilere yön veren; en önemli kavramların başında ise yapay zeka geliyor. Bugünün iş dünyasında pek çok şirket, yapay zeka girişimlerine ve uygulamalarına yatırım yapıyor. Çalışanlarını, gelecekte teknolojinin yaratacağı fırsatlara hazırlamak isteyen, bu nedenle mevcut becerilerini geliştirmeyi temel alan kişiselleştirilmiş eğitim programları oluşturmak için yapay zeka algoritmalarına yönelen kurum sayısı hızla artıyor. Global analizlere göre pazarlama liderlerinin yüzde 51’i yapay zekadan faydalanırken; yüzde 25’inden fazlası ise pilot projelere yönelmeyi hedefliyor. Bunun en önemli nedeni ise pazarlama stratejileriyle hedef kitleye çok daha etkin bir müşteri deneyimi sunabilmek… İş dünyasında 2021 ve sonrasına yön verecek yapay zeka uygulamaları, yepyeni bir çalışma kültürünü de beraberinde getiriyor.
İŞTE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ZİRVESİ

Konuşmacılar

Program Akışı

1 Temmuz 2021
11.00- 11.05
Açılış Konuşması
  • Oya YALIMAN

    Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

11.05- 11.20
TURKCELL Keynote
11.20- 12.30
12.30- 12.45
Platin Webinar

Hedefler

Değişime yön vermek

Hangi sektörde faaliyet gösterildiğine bakılmaksızın her kurumun, her markanın yeni dönemin yapay zeka stratejileriyle, iş süreçlerine nasıl bir katma değer sağladığını yansıtmak.

Geleceği öngörmek

Verimlilikten üretime, tedarik zincirinden İK, pazarlama ve iletişim stratejilerine kadar yönetim sürecinin tüm aşamalarında sürdürülebilir yapay zeka stratejileriyle iş dünyasının geleceğine yön vermek.

Başarıyı sürdürülebilir kılmak

Yapay zeka stratejilerinde sürdürülebilir performans kriterlerini merkeze alarak kurumlarda kârlılık ve verimlilik artışının kalıcı olmasını sağlamak.

Kazanımlar

Geleceği inşa etmek

Pandemi sonrasının değişen üretim ve hizmet kültürünü, sektörler genelinde analiz ederek kalıcı bir yapay zeka yönetimi süreci kurgulamak.

Rekabet çıtasını yükseltmek

Yapay zeka teknoloji ve uygulamalarına yatırım yaparak kurumların çok daha rekabetçi bir seviyeye gelebilmelerine yön vermek.

Kârlılığı artırmak

İhtiyaçların saptandığı ve geleceğe yön verecek yapay zeka stratejilerinin belirlendiği bir ortamda, kolektif bir bilinçle aynı hedefe odaklanarak kârlılığı ve verimliliği artırmak.

Yanıt Aranacak 4 Soru

Webinar kapsamında farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin değişim yaratan insan, üretim, hizmet ve değer odaklı yapay zeka stratejilerini analiz edebilmek adına dört sorunun yanıtı aranacak.