-->

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ
2021 VE SONRASINA YÖN VERECEK DİJİTAL DÖNÜŞÜM TRENDLERİ VE UYGULAMALARI

İş dünyasında oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bir döneme girdik. Yeni süreçte, yönetim stratejilerini dijital dünyanın gereksinimlerine adapte edemeyen kurumlar, rekabet yarışının dışında kalacak.

Tüm dünyayı hazırlıksız yakalayan Covid-19 pandemisi; iş dünyasına da dijital dünyaya her yönüyle hakim olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. İnsan kaynaklarından pazarlama stratejilerine, üretim-hizmet süreçlerinden finansmana, verimlilikten sürdürülebilirliğe kadar yönetim felsefesinin her katmanına yön veren, iş-akış süreçlerini hızlandıran, risk yönetimi stratejilerini öngörülebilir kılan dijital dönüşüm süreci, markaların geleceğine yön veren en önemli güç… Üretim-hizmet akışlarında dijital dünyaya adapte olamayan markaların rekabette geri kaldığı; bu alanda gerekli önlemleri çok öncesinden alarak değişime adapte olan markaların ise açık ara öne çıktıları bir dönemden geçiyoruz. 2021 ve sonrasında, farklı bir ifadeyle yarının dünyasında var olabilmenin sırrı; dijital dönüşüm stratejilerini kurumların yönetim DNA’larına eksiksiz bir şekilde entegre edebilmeye bağlı…
İŞTE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ZİRVESİ

Konuşmacılar

Program Akışı

17 Haziran 2021
11.00- 11.05
Açılış Konuşması
  • Oya YALIMAN

    Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

11.05- 11.15
TURKCELL Keynote
11.15- 12.15
12.15- 12.45
Platin Webinar

Hedefler

Değişime yön vermek

Hangi sektörde faaliyet gösterildiğine bakılmaksızın her kurumun, her markanın yeni dönemin dijital dönüşüm stratejileriyle, iş süreçlerine nasıl bir katma değer sağladığını yansıtmak.

Ekip ruhunu artırmak

Verimlilikten üretime, tedarik zincirinden İK, pazarlama ve iletişim stratejilerine kadar yönetim sürecinin tüm aşamalarında sürdürülebilir dijital dönüşüm stratejileriyle geleceğe yön verirken, çalışan motivasyonunu artırmak.

Başarıyı sürdürülebilir kılmak

Dijital dönüşüm stratejilerinde sürdürülebilir performans kriterlerini merkeze alarak kurumlarda kârlılık ve verimlilik artışının kalıcı olmasını sağlamak.

Kazanımlar

Dönüşümü kalıcı kılmak

Pandemi sonrasının değişen çalışma kültürünü, sektörler genelinde analiz ederek kalıcı bir dijital dönüşüm yönetimi süreci kurgulamak.

Kârlılığı artırmak

Kuşaklar arası beklentilerin analiz edildiği, ihtiyaçların saptandığı ve geleceğe yön verecek dijital dönüşüm stratejilerinin belirlendiği bir ortamda, kolektif bir bilinçle aynı hedefe odaklanarak kârlılığı ve verimliliği artırmak.

Rekabet çıtasını yükseltmek

Dijital dönüşüm uygulamalarına yatırım yapan kurumların çok daha rekabetçi bir seviyeye gelebilmelerine yön vermek.

Yanıt Aranacak 4 Soru

Webinar kapsamında farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin değişim yaratan insan ve değer odaklı dijital dönüşüm süreçlerini analiz edebilmek adına dört sorunun yanıtı aranacak.